fbpx

Czym jest aplikacja BeautyCheck i dla kogo jest dedykowana?

Aplikacja BeautyCheck to wewnętrzny system do zarządzania kartami klienta i kartami zabiegowymi w Twoim miejscu. Działanie jest bardzo proste – po zalogowaniu i dodaniu swoich danych, cały proces wypełniania kart klienta oraz kart zabiegowych przeprowadzamy w aplikacji. Wyszukujemy klienta, następnie klient wypełnia kartę klienta. Dalej wybieramy dany zabieg, automatycznie pojawia się nam karta zabiegowa. Klient […]

Czy wzory dokumentów udostępnione w ramach aplikacji są zgodne z prawem?

Wzór klauzuli informacyjnej oraz zgód dedykowanych Twoim klientom został przygotowany przez doświadczonych prawników specjalizujących się w odnośnych dziedzinach prawa. Wkrótce planujemy także udostępnić inne wzory dokumentów dla Twojej wygody, które – mamy nadzieję – przydadzą się Tobie w realizacji dalszych obowiązków wynikających z przepisów, w tym RODO.

Jaka jest różnica między podmiotem leczniczym a miejscem beauty?

Odpowiadając w uproszczeniu: podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą polegającą na zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Klasycznym podmiotem leczniczym są samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci mogą prowadzić działalność leczniczą w formie praktyk zawodowych – indywidualnych lub grupowych.  Co do zasady zabiegi kosmetyczne nie mieszczą się w kategorii […]

Jaka jest różnica między zabiegiem zwykłym a inwazyjnym?

Na potrzeby aplikacji przyjęliśmy, że zabieg inwazyjny od zabiegu zwykłego odróżnia stopień ewentualnego ryzyka i możliwości powstania powikłań. Tym bardziej istotne jest zatem, każdorazowe pełne poinformowanie klienta o przeciwwskazaniach do zabiegu, jego przebiegu i możliwych następstwach oraz odbieranie od klienta zgody potwierdzającej udzielenie tych informacji.

Na jakiej podstawie dokumenty gromadzone w aplikacji stanowią dowód w razie sporu sądowego?

Podstawę prawną stanowi art. 77(2) Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie”. Jeśli dojdzie do sporu sądowego gabinet musi być w stanie udowodnić, od kogo podchodzi złożone oświadczenie. W tym celu wprowadziliśmy w aplikacji system weryfikacji, który pozwala na weryfikację klienta. Zwłaszcza dwuetapowy system weryfikacji tożsamości minimalizuje […]

Czy aplikacja umożliwia wysyłanie zdarzenia medycznego do Platformy P1?

Na ten moment aplikacja nie posiada funkcjonalności umożliwiającej wysyłkę zdarzenia medycznego i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. Warto dodać, że obowiązek przekazywania do Platformy P1 zdarzenia medycznego spoczywa jedynie na usługodawcach – czyli wszystkich podmiotach leczniczych (niezależnie od tego, czy świadczą usługi w ramach NFZ, czy komercyjnie). Chodzi o świadczenie zdrowotne, które oznaczają działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu […]

Dlaczego przed każdym zabiegiem powinniśmy odbierać zgodę na zabieg?

Zasadniczo brak jest przepisów prawa ściśle odnoszących się nawet do samej konieczności odbierania przez kosmetologów zgody na wykonanie zabiegu kosmetycznego, a tym bardziej – określenia wymogów, jakie zgoda taka miałaby spełniać.  Pomocniczo jednak sądy odnoszą się w tym zakresie do przepisów dotyczących udzielenia przez pacjenta zgody na wykonanie zabiegu medycznego. Zatem to kosmetolog podejmujący się […]

Kto jest administratorem danych klientów przechowywanych w aplikacji, np. w ramach kart zabiegowych?

Administratorem danych Twoich klientów przetwarzanych przy wykorzystaniu aplikacji jesteś Ty (Twoje miejsce beauty). Jako dostawca aplikacji występujemy w charakterze podmiotu przetwarzającego dane na Twoje zlecenie. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj. Nie. Obowiązki związane z monitoringiem wizyjnym w Twoim gabinecie, w tym obowiązek informacyjny, powinny być obok RODO zrealizowane zgodnie z innymi regulacjami, np. […]

Ciasteczka? Czemu nie, przecież chcemy dopasować się do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuj”, wyrażasz zgodę na przechowywanie wszystkich plików cookies na Twoim urządzeniu.

Menu: