fbpx
JAK WYGLĄDA OKRES PRÓBNY

Aplikacji BeautyCheck?

Otrzymujesz pełnoprawny dostęp do wszystkich funkcjonalności aplikacji na 30 dni.
Załóż bezpłatne konto i wypróbuj naszą aplikację. Po 30 dniach sam(a) zdecyduj, czy chcesz kontynuować korzystanie ze swojego konta.

WYPRÓBUJ 14 dni
Utwórz konto:

Krok 1: Dane konta BeautyCheck

Poniższe dane będa danymi logowania do strony oraz aplikacji BeautyCheck.Krok 2: Twoje dane

Poniższe dane zostaną zapisane w Twoim koncie do przyszłych faktur, zostaną również użyte do utworzenia konta właściciela (z imienia i nazwiska) w aplikacji.

Ważne: Dane powinny być również poprawne ze względu na kwestie RODO - pojawią się w Twoich podpisanych dokumentach.

Jest to dodatkowy adres e-mail, który służy do kontaktu w kwestiach związanych z danymi osobowymi. Ten adres e-mail zostanie użyty m.in. w naszych wzorcach klauzul informacyjnych jako punkt kontaktu w sprawach związanych z danymi osobowymi. Będziemy go także wskazywać jako właściwy do wycofywania zgód, na przykład w przypadku udostępnienia wizerunku (jeśli preferujesz aby Twój główny adres e-mail był wskazywany jako właściwy do kontaktu w kwestiach związanych z danymi osobowymi, pozostaw to pole puste).

Informacja: Sugerujemy wybór pakietu, który docelowo przy przedłużeniu konta po 30 dniach próbnych miałby funkcjonować w Twoim miejscu Beauty. Pakiet można zmienić w dowolnym momencie a dni są przeliczane.

WAŻNE: Jeśli dokonasz rejestracji bez podania kodu osoby polecającej - nie ma możliwości w przyszłości dopisania tego kodu.


Administratorem danych osobowych Klienta jest Check Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stanisławowie Drugim, przy ul. Wolskiej 28, 05-119 Stanisławów Drugi. W sprawie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, prosimy o kontakt na: kontakt@beautycheck.pl. Dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu realizacji zamówienia, wykonania umowy, i funkcjonowania konta w serwisie. Przysługuj prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania ich usunięcia. Przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. Przysługuje prawo wniesienia skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych: PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Check Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stanisławowie Drugim, przy ul. Wolskiej 28, 05-119 Stanisławów Drugi. 2. Podstawy przetwarzania danych osobowych: a) wykonanie umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – odrębnie dla celu: • składania i realizacji Zamówień; • składania Zamówień; • rejestracji konta Klienta; b) obowiązek prawny wynikający z wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w celu rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji; c) prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – odrębnie dla celu: • marketingu produktów i usług administratora, kiedy to uzasadnionym interesem jest promowanie własnych produktów i usług; • przeprowadzania badania opinii Klienta na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankiecie, kiedy to uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług; • kontaktu z Klientem w związku ze świadczeniem na jego rzecz usług, kiedy to uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem; • udzielenia informacji, kiedy to uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania; • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, kiedy to uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń i ochrona przed nimi; d) wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości, oraz obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 3. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, jak również podmiotom świadczącym usługi IT, księgowe oraz doradztwa prawnego i marketingowego, tylko w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów. 4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas funkcjonowania Konta, jak również czas niezbędny do wykonania zawartej w ramach Serwisu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz realizacji Zamówień. Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i o rachunkowości. 5. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do jego danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług świadczonych przez administratora jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji celów przetwarzania. 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora znajdują się w Polityce prywatności. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest z wykorzystaniem adresu kontakt@beautycheck.pl
Informacja: Po upływie 14 dni próbnych aplikacja po prostu przestanie działać - nie masz obowiązku jej wykupienia ani podłączenia karty płatniczej.

Ciasteczka? Czemu nie, przecież chcemy dopasować się do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuj”, wyrażasz zgodę na przechowywanie wszystkich plików cookies na Twoim urządzeniu.

Menu: